En ny fisketillsyns-utbildning

Precis som överallt i samhället krävs det mer och mer av fisketillsynsmännen. Det har därför varit av vikt att ta fram ett utbildningsmaterial som är modernt och som fokuserar på fisketillsynsmännens praktiska arbete och inte enbart på fisketillsyn i teorin. Här finns det materialet att ladda ner gratis. 

Till utbildningsmaterialet

 

 

Nyheter

Vägledande avgöranden och analys av domar

Samarbetspartners

Lagbok300px
För att upprätthålla sin kompetens som fisketillsynsman är det av stor betydelse att man håller sig uppdaterad kring både ny lagstiftning och domar som ger vägledning till hur lagstiftningen ska tolkas.Här hittar ni referat och analyser av domar och av vägledande domar i högre instanser.
FVAWX
Fler nyheter Vägledande domar & avgöranden

 

Följ oss

Havs- och vattenmyndigheten:
”Vi anser att det inskickade utbildningsmaterialet är snyggt och strukturerat. Innehållet motsvarar det som finns beskrivet i kursplanen och kan med fördel användas vid utbildning av fisketillsynsmän.”