Pressmeddelanden

Pressmeddelande: Nytt utbildningsmaterial i fisketillsyn

Ett nytt utbildningsmaterial för fisketillsynsmän har tagits fram och lanseras nu gratis på Internet. Materialet lanseras på hemsidan www.fisketillsyn.se och har granskats av Havs- och vattenmyndigheten som anser att materialet kan användas för utbildning. ‑ Det är kul att det nu äntligen är granskat, säger Ronnie Hermansson, som är upphovsman till materialet och som till vardags arbetar som länsfiskekonsulen.

Continue reading