Grundutbildning i fisketillsyn

Detta utbildningsmaterial är framtaget som ett svar på de behov som framkommit under utbildning av flera hundra fisketillsynsmän. Havs- och vattenmyndigheten, vilka är den myndighet som hanterar fisketillsynen för statens räkning, har granskat och yttrat sig över materialet och säger bl.a. att ”Vi anser att det inskickade utbildningsmaterialet är snyggt och strukturerat. Innehållet motsvarar det som finns beskrivet i kursplanen och kan med fördel användas vid utbildning av fisketillsynsmän.” Deras yttrande i sin helhet kan läsas här: Yttrande Havs- & vattenmyndigheten. Utbildningsmaterialet kan laddas ned nedan.

Skriver man ut på båda sidor är de enklare att sortera in utbildningsmaterialet under flikar om man skriver ut varje flik för sig. Annars ligger hela utbildningsmaterialet exklusive bilagor överst som en fil.

Innehåll Senaste uppdatering Kommentar
Hela utbildningsmaterialet 2015-10-29 Ej inkl bilagor
Framsida 2015-10-29
Innehåll 2015-10-29
Flik 1 2015-10-29
Flik 2 2015-10-29
Flik 3 2015-10-29
Flik 4 2015-10-29
Flik 5 2015-10-29
Flik 6 2015-10-29
Flik 7 2015-10-29
Flik 8 2015-10-29
Flik 9 2015-10-29
Flik 10 2015-10-29
Flik 11 2015-10-29
Flik 12 2015-10-29
Bilagor (egna) 2015-10-29
Bilagor (lagstiftning m.m.)